Търси

MSA 120 C-B без батерия и зарядно

MSA 120 C-B без батерия и зарядно

Кат. №: 12540115870
Цена : 427.00 лв
Истински верижен трион STIHL

Техн. данни

Продължителност на работа с AK 30 мин 1) до 55
Продължителност на работа с AK 10 мин 1) до 18
Продължителност на работа с AK 20 мин 1) до 40
Номинално напрежение V 36
Акумулаторна технология литиево-йонна, система АК
Тегло кг 2) 2,7
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) 83
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) 94
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) 3,4/3,2
Шина Rollomatic E, дължина cм 30
Стъпка на веригата 1/4"P
Верига STIHL Oilomatic, тип Picco Micro 3 (PM3)
Препоръчана акумулаторна батерия AK 20

бр.

MSA 120 C-B с батерия AK 20 и зарядно AL 101

MSA 120 C-B с батерия AK 20 и зарядно AL 101

Кат. №: 12540115880
Цена : 749.00 лв
Истински верижен трион STIHL

Техн. данни

Продължителност на работа с AK 30 мин 1) до 55
Продължителност на работа с AK 10 мин 1) до 18
Продължителност на работа с AK 20 мин 1) до 40
Номинално напрежение V 36
Акумулаторна технология литиево-йонна, система АК
Тегло кг 2) 2,7
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) 83
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) 94
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) 3,4/3,2
Шина Rollomatic E, дължина cм 30
Стъпка на веригата 1/4"P
Верига STIHL Oilomatic, тип Picco Micro 3 (PM3)
Препоръчана акумулаторна батерия AK 20

бр.

MSA 120 C-B, с 2 батерии AK 20 и зарядно AL 101

MSA 120 C-B, с 2 батерии AK 20 и зарядно AL 101

Кат. №: 12542000003
Цена : 875.00 лв
Истински верижен трион STIHL

Техн. данни

Продължителност на работа с AK 10 мин 1) до 18
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 2) 3,4/3,2
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) 83
Продължителност на работа с AK 30 мин 1) до 55
Продължителност на работа с AK 20 мин 1) до 40
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) 94
Тегло кг 4) 2,7
Номинално напрежение V 36
Шина Rollomatic E, дължина cм 30
Стъпка на веригата 1/4"P
Верига STIHL Oilomatic, тип Picco Micro 3 (PM3)
Акумулаторна технология литиево-йонна, система AK
Препоръчана акумулаторна батерия AK 20

бр.

MSA 140 C-B без батерия и зарядно

MSA 140 C-B без батерия и зарядно

Кат. №: 12540115844
Цена : 506.00 лв
Перфектен за употреба на двора и в градината

Техн. данни

Номинално напрежение V 36
Акумулаторна технология литиево-йонна, система АК
Тегло кг 1) 2,6
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) 83
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) 94
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) 4,3/4,8
Стъпка на веригата 1/4"P
Верига STIHL Oilomatic, тип Picco Micro 3 (PM3)
Препоръчана акумулаторна батерия AK 30
Шина Rollomatic E, дължина cм 30
Продължителност на работа с AK 10 мин 4) до 18
Продължителност на работа с AK 20 мин 4) до 40
Продължителност на работа с AK 30 мин 4) до 45

бр.

MSA 140 C-B с батерия AK 30 и зарядно AL 101

MSA 140 C-B с батерия AK 30 и зарядно AL 101

Кат. №: 12540115858
Цена : 882.00 лв
Перфектен за употреба на двора и в градината

Техн. данни

Номинално напрежение V 36
Акумулаторна технология литиево-йонна, система АК
Тегло кг 1) 2,6
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) 83
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) 94
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) 4,3/4,8
Стъпка на веригата 1/4"P
Верига STIHL Oilomatic, тип Picco Micro 3 (PM3)
Шина Rollomatic E, дължина cм 30
Продължителност на работа с AK 10 мин 4) до 18
Продължителност на работа с AK 20 мин 4) до 40
Продължителност на работа с AK 30 мин 4) до 45

бр.

MSA 140 C-B, с 2 батерии AK 30 и зарядно AL 101

MSA 140 C-B, с 2 батерии AK 30 и зарядно AL 101

Кат. №: 12542000012
Цена : 1104.00 лв
Перфектен за употреба на двора и в градината

Техн. данни

Продължителност на работа с AK 10 мин 1) до 18
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 2) 4,3/4,8
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) 83
Продължителност на работа с AK 30 мин 1) до 45
Продължителност на работа с AK 20 мин 1) до 40
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) 94
Тегло кг 4) 2,6
Номинално напрежение V 36
Шина Rollomatic E, дължина cм 30
Стъпка на веригата 1/4"P
Акумулаторна технология литиево-йонна, система AK

бр.

HSA 56 без батерия и зарядно

HSA 56 без батерия и зарядно

Кат. №: 45210113504
Цена : 348.00 лв
За перфектно рязане

Техн. данни

Макс. дебелина на клона мм 23
Брой ходове 1/min 2 800
Дължина на рязане cм 45
Тегло кг 1) 2,9
Номинално напрежение V 36
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) 91
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) 80
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) 2,7/1,2
Обща дължина cм 94
Разстояние между зъбите мм 30
Продължителност на работа с AK 10 мин 4) до 50
Продължителност на работа с AK 20 мин 4) до 100
Дължина на ножа 450mm/18"
Акумулаторна технология литиево-йонна, система АК

бр.

HSA 56 с батерия AK 10 и зарядно AL 101

HSA 56 с батерия AK 10 и зарядно AL 101

Кат. №: 45210113518
Цена : 556.00 лв
За перфектно рязане

Техн. данни

Техн. данни Стойност
Брой ходове U/Min 2 800
Дължина на рязане cм 45
Тегло кг 1) 2,9
Номинално напрежение V 36
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) 91
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) 80
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) 2,7/1,2
Обща дължина cм 94
Разстояние между зъбите мм 30
Продължителност на работа с AK 10 мин 4) до 50
Продължителност на работа с AK 20 мин 4) до 100
Дължина на ножа 450mm/18"
Акумулаторна технология литиево-йонна, система АК

бр.

FSA 57 без батерия и зарядно

FSA 57 без батерия и зарядно

Кат. №: 45220115734
Цена : 341.00 лв
Много лека акумулаторна коса

Техн. данни

Тегло кг 1) 3,5
Тегло кг 2) 2,7
Номинално напрежение V 36
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) 74
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) 89
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) 4/4
Обща дължина без режещ инструмент cм 149
Режещ инструмент AutoCut C3-2
Диаметър на косене мм 280
Акумулаторна технология литиево-йонна, система AK
Продължителност на работа с AK 10 мин 5) до 25
Продължителност на работа с AK 20 мин 5) до 50
Продължителност на работа с AK 30 мин 5) до 60

бр.

Aкумулаторна ножица HSA 56 с батерия AK 10 и зарядно AL 101

Aкумулаторна ножица HSA 56 с батерия AK 10 и зарядно AL 101

Кат. №: 45210113510
Цена : 556.00 лв
За перфектно рязане

Техн. данни

Брой ходове 1/min 2 800
Дължина на рязане cм 45
Тегло кг 1) 2,9
Номинално напрежение V 36
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) 91
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) 80
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) 2,7/1,2
Обща дължина cм 94
Разстояние между зъбите мм 30
Продължителност на работа с AK 10 мин 4) до 50
Продължителност на работа с AK 20 мин 4) до 100
Дължина на ножа 450mm/18"
Акумулаторна технология литиево-йонна, система АК

бр.

FSA 57 с батерия AK 10 и зарядно AL 101

FSA 57 с батерия AK 10 и зарядно AL 101

Кат. №: 45220115748
Цена : 546.00 лв
Много лека акумулаторна коса

Техн. данни

Тегло кг 1) 3,5
Тегло кг 2) 2,7
Номинално напрежение V 36
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) 74
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) 89
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) 4/4
Обща дължина без режещ инструмент cм 149
Режещ инструмент AutoCut C3-2
Диаметър на косене мм 280
Акумулаторна технология литиево-йонна, система AK
Продължителност на работа с AK 10 мин 5) до 25
Продължителност на работа с AK 20 мин 5) до 50
Продължителност на работа с AK 30 мин 5) до 60

бр.

BGA 57 без батерия и зарядно

BGA 57 без батерия и зарядно

Кат. №: 45230115964
Цена : 276.00 лв
Компактен акумулаторен уред за обдухване

Техн. данни

Номинално напрежение V 36
Тегло без акумулаторна батерия кг 2,3
Сила на обдухване N 1) 9
Maкс. скорост на въздушната струя м/сек 55
Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 2) 620
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) 79
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) 90
Ниво на вибрации дясно м/сек² 4) 0,6
Продължителност на работа с AK10 мин 5) до 10
Продължителност на работа с AK 20 мин 5) до 22
Продължителност на работа с AK 30 мин 5) до 27
Акумулаторна технология литиево-йонна, система AK

бр.
Създаден © 2010 - 2022 anmar2012.com         Всички права запазени         Програми и дизайн от НЕПТУН 92

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм

Затвори

Полето за търсене е некоректно попълнено

Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.